Menu
Domů Zásady instalace elektrických ohradníků

Zásady instalace elektrických ohradníků

Elektrické ohradníky se využívají především k oplocení pastvin pro koně, skot, ovce a kozy, ale i k ochraně plodin a pozemků proti divoké zvěři a také k vymezení prostoru psům na zahradách.

Rádi vám se stavbou ohradníku poradíme. Kontaktujte pana Bohuslava Holcepla, tel. 724053522, mail: bohuslav.holcepl@heapco.cz.

Ohradník zamezí elektrickými impulzy úniku zvířat z ohrady nebo vniknutí zvířat na pozemek. Tento systém je bezpečný, praktický a ve srovnání s klasickým oplocením je levnější. Nabízený sortiment umožňuje řešit všechny varianty;  široký výběr potřebných zdrojů a ostatního příslušenství zajistí jejich trvalou funkčnost. Výběr přístroje a ostatního příslušenství se řídí především:

• délkou ohrady
• druhem hlídaných zvířat
• přístupností zdroje elektrické energie
• podmínkami, kde je ohrada instalována
 
Pro maximální účinnost elektrické ohrady je rozhodující výběr přístroje, výběr vodiče a izolátoru, dostatečné uzemnění a pravidelná kontrola funkčnosti ohrady.
 

1) Výběr přístroje


Základní třídění přístrojů je podle použitého zdroje elektrické energie – na síťovéakumulátorové a bateriové. Jejich výběr ovlivňuje především možnost zdroje energie, druh chovaných zvířat, ale i výkon přístroje a regulace. V zásadě se nedoporučuje používat výkonné přístroje pro koňské ohrady, neboť silné elektrické impulzy koně psychicky traumatizují. Naopak silné impulzy lze doporučit pro ovce, které mají díky husté vlně nízkou citlivost. Pokud jsou impulsy slabé, ovce na ně vůbec nereagují a z ohrady utečou.
 
Síťové přístroje jsou nejvýkonnější, nepotřebují údržbu, jsou vhodné pro všechny druhy zvířat a všechny délky ohrad.
 
Akumulátorové přístroje  12V jsou rovněž výkonné a vhodné pro středně dlouhé a dlouhé ohrady; hodí se pro všechna zvířata. Napájeny jsou 12V akumulátorem a interval dobíjení akumulátoru je odvislý od jeho kapacity (v Ah), od spotřeby přístroje (v mA) a možnostech regulace chodu přístroje či využití solárních panelů.  Přístroje se mohou doplnit solárním panelem, který zajišťuje dobíjení akumulátoru.
Bateriové přístroje  9V jsou méně výkonné a proto se používají pro krátké ohrady a pro krátkosrstá zvířata. Napájeny jsou 9V, popř. 6V suchými bateriemi. Nevýhodou akumulátorových a bateriových přístrojů je nutnost stálé údržby. Musí se kontrolovat, zda má baterie dostatečné napětí a provádět dobíjení akumulátoru.
 
Kombinované přístroje umožňují napájení ohradníku jak ze sítě (230V), tak z akumulátoru (12V).
 
Upozornění!
Ohradníkové přístroje je třeba chránit proti účinkům atmosférické elektřiny, naindukované na vodičích a to zejména u delších ohrad. Ochrana elektroniky přístroje se zajistí zařazením bleskojistky mezi vodiče ohrady a přístroj.
 

2) Výběr vodiče


Výběr vodiče je zejména ovlivněn jeho vodivostí, viditelností, cenou, pro jaké zvíře je určen, ale také výkonem přístroje. Při stavbě obvodových ohrad se používají především klasické ocelové dráty a lanka, které mají velmi dobrou vodivost, dále pak vodivé provazy a pro zviditelnění barevná lanka a bílé pásky. Ohradníková lanka a pásky jsou vyrobeny z kvalitních, UV stabilních umělých vláken, jejichž životnost je odvislá na otěru v izolátorech a jejich vodivost je dána počtem, druhem a průřezem vpletených kovových drátků. Ocelové dráty se zpravidla používají na pevné ohradníky a mají velmi dobrou vodivost. Špatnou vodivost mají lanka s nerezovými Niro vodiči, naopak výbornou vodivost mají lanka s měděnými vodiči, které se však snadněji lámou.  Vhodné zejména pro koně a divoká zvířata jsou elektrické provazy, které vedle vysoké odolnosti, pevnosti a životnosti mají velmi dobrou vodivost, jelikož obsahují ocelové dráty. Důležitou podmínkou dobré funkce a vodivosti ohradníku je pak paralelní propojení lanek a pásek na začátku ohrady;  tím se znásobí průřez vodičů a snižuje se měrný odpor ohrady.  Životnost ohradníkových lanek a zejména pásek prodlužují upínací izolátory;  ovlivňuje ji ale i řádné smotání a uskladnění.
 
Ohradníkové dráty a lanka se používají pro skot, ovce, kozy, divoká prasata a psy.  Pro ovce a kozy volíme drát, ocelové lanko nebo Monolanko (struna obtočená drátem).  
 
Pro koně a divokou zvěř jsou vhodné provazy o průměru 5-8mm. Tyto provazy mají dlouhou životnost, velkou pevnost v tahu, velmi dobrou vodivost a jsou dobře vidět.
Ohradníkové pásky jsou vhodné pro koně. Jsou dobře vidět, ale mají malou pevnost v tahu. Dále slouží jako doplňující optický vodič pro ostatní zvířata, zejména pro prasata a zvěř.  Mají nižší životnost.
Vodivé  ohradníkové sítě pro ovce, kozy a drůbež jsou oblíbené pro svoji jednoduchou instalaci. Mají vlastní sloupky a využívají se k postupnému spásání většího pozemku i k spásání špatně dostupných míst. 
 

3) Způsob napojení vodičů


Základní zásadou dobrého spojení je používat k tomu určené spojovací prvky. Ty zajistí 100% vedení potřebného napětí a maximálně omezí „přechodový odpor“ mezi vodícími drátky, který nejen zhoršuje funkci ohradníku, ale zejména pak způsobí jejich přepálení. Spojování  ohradníkových pásek i lanek tzv. „uzlování“ je zažitým a stále často používaným nešvarem, který způsobuje závady funkčnosti ohradníku.
 

4) Výběr kůlů a sloupků


Pro pevné trvalé ohrady jsou vhodné dřevěné nebo recyklované kůly. Pro skot a ovce se používají kůly dlouhé 160cm, pro koně a divokou zvěř pak 190cm. Kůly se používají u bránových vchodů, pro zpevnění rohů ohrad apod.
 
Plastové sloupky a sklolaminátové tyčky se především používají pro dočasné a mobilní ohrady nebo k rozdělení na oplůtky a k uchycení vodičů mezi kůly v pevných ohradách.
 

5) Výběr izolátorů


Izolátory slouží k uchycení vodičů na kůly a na plastové nebo sklolaminátové tyčky. Výběr izolátoru se řídí typem použitého vodiče a klimatickými podmínkami, v jakých je používán. Pro pevné obvodové ohrady s ocelovými dráty a lanky se zpravidla používají volné kroužkové nebo „hřebíkové“ izolátory;  při použití ohradníkových lanek a zejména pak pásek jsou vhodnější upínací izolátory. Zamezí se otěru pásky i poškození vodících drátků, a tím znehodnocení vodiče. Na rohové kůly nebo u kůlů, kde se mění směr ohrady, je dobré použít k tomu určené rohové izolátory. Dalším kritériem výběru izolátorů je i materiál, z kterého je kůl vyroben nebo průměr použitého kolíku či tyčky. K zamezení okusu pevných plotů nebo dřevěného hrazení se zpravidla používají izolátory s prodlouženým vrutem.
 

6) Uzemnění


Důkladné uzemnění je základní podmínkou dobré funkce elektrického ohradníku. Zde platí zásada, že čím je použit výkonnější přístroj, tím je třeba uzemnění sestavit z více zemnících kolíků. Na 1J  výkonu je potřeba cca 1 zemnící kolík. Při použití dvou a více zemnících kolíků se instalace provede následovně:
 
Velké zemnící kolíky o délce min. 1m se zatlučou do země 2m od sebe, pak se propojí zemnící páskou a k jednomu kolíku se napevno připojí zemnící vodič od přístroje. Účinnost uzemnění ověřte následovně:
 
Vypněte přístroj, sundejte asi 100m vodiče z izolátorů a položte jej na zem. Potom přístroj zapněte, jednu ruku dejte na zem a druhou se prostřednictvím stébla trávy dotýkejte uzemnění. Když impulzy cítíte, uzemnění není v pořádku. Kontrolu lze provést také zkoušečkou – přiložte zkoušečku při zapnutém ohradníku na uzemnění, a pokud se kontrolky nerozsvítí, je uzemnění v pořádku; v opačném případě je uzemnění nedostatečné. V případě suchého počasí je nutné zem kolem zemnících kolíků pravidelně zalévat. 
 
 
Upozornění!
 
Připojit uzemnění ohradníku na ochranné zemnění budov, vodovodní řád nebo kanalizaci je zakázáno!!!
 

Schéma elektrického ohradníku podle druhu zvířat.

Základní schéma zapojení s bleskojistkou a uzemněním

ohradnik-schema


Krávy
kravy


Krávy a telata
kravy a telata


Koně
kone


Koně a hříbata
kone a hribata


Ovce
ovce


Ovce a jehňata
ovce a jehnata


Kozy
kozy


Divoká zvěř
divoka zver


Divoká prasata
divoka prasata


Drůbež
drubez


Psi
psi

 
Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránkách s tímto souhlasíte. Více informací