Omlouváme se za prodloužení omezeného provozu naší prodejny v Žebráku. E-shop funguje ve standardním provozu.
Výdej objednávek je v době: Po-Pá 7:00 - 16:00 a So 8:30 - 12:00  Více zde.
Menu
Domů Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Heap Co 2.000, spol. s r.o. se sídlem Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák identifikační číslo: 25707736 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Praze, oddíl C, vložka 63031 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.heapco.cz (dále jen „Heap Co“) velmi pečlivě chrání soukromí svých zákazníků. Naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů.  

Základní principy ochrany dat našich zákazníků jsou definovány v Zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“). Jedná se o pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků.

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které Heap Co poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:

• jméno a příjmení

• dodací adresa, případně dále adresa fakturační

• telefonní číslo a kontaktní e-mail

Pro uskutečnění našich obchodů poskytujeme našim zákazníkům možnosti využít různé platební metody, mezi které spadá i použití platební brány třetích stran. V těchto případech neuchováváme žádná platebních karet ani jiné platební údaje, ani k nim nemáme přístup.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu nezbytně nutnou  v souladu s platnými právními předpisy, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 4. těchto Zásad: Jak lze zajisti editaci nebo výmaz osobních údajů?)

 

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společností Solitea Česká republika, a.s., oXy Online s.r.o. a Twinscomp s. r. o.

 

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Heap Co se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb Heap Co poskytují, jsou zpracovávány zabezpečeným elektronickým systémem. Přístupy k datům v elektronické i listinné podobě jsou zabezpečeny systémem přístupových práv na velmi vysoké úrovni.

 

4. Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Zákazník může editovat své osobní údaje po přihlášení do svého uživatelského účtu na adrese  https://www.heapco.cz/prihlaseni/. Pokud chce zákazník kompletně smazat osobní údaje, stačí napsat email na obchod@heapco.cz.

Pokud chce zákazník Heap Co informace o způsobu nakládání s jeho osobními údaji, může zaslat žádost na obchod@heapco.cz.

Zákazník může být v tomto případě ze strany Heap Co vyzván k ověření vlastnictví účtu, který obsahuje jeho osobní údaje.

 

5. Zasílání obchodních sdělení

Naši zákazníci mohou obdržet tzv. newsletter s různými informacemi zejména o trendech v oblasti nabízeného zboží a služeb naší společnosti. Zasílání tohoto newsletteru je podmíněno získáním souhlasu zákazníka. Tento souhlas se zasíláním newsletteru může zákazník kdykoli odvolat či znovu udělit, a to jednoduchým způsobem na našem e-shopu či přímo v každém newsletteru.

 

6. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb Heap Co se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na https://www.heapco.cz/obchodni-podminky/.

 

7. Závěrečná ustanovení

Heap Co si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.heapco.cz.

Kontaktní údaje Heap Co ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 311 533 336, obchod@heapco.cz

 

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránkách s tímto souhlasíte. Více informací